Thursday, January 7, 2010

Zoe & The Storms - Akou Me- 1960s

Zoitsa Kouroukli & The Storms. From the Greek movie Na Zei Kaneis H' Na Mh Zei, 1966.